Producenci

Kategorie


Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

Informer24.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis www.informer24.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Gromadzone dane identyfikacyjne Klientów są wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji zamówień. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Korzystając ze sklepu internetowego, czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy należący do Informer24.pl lub prenumerując elektroniczny biuletyn wydawany przez Informer24.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronach internetowych Informer24.pl. Informer24.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwisy internetowe należące do Informer24.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów / Użytkowników serwisów należących do Informer24.pl.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności Informer24.pl, prosimy nie odwiedzać serwisów internetowych, nie korzystać ze sklepu i nie prenumerować informatora Informer24.pl

Dane Osobowe

W czasie korzystania z Informer24.pl możecie Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziecie proszeni to podanie pełnych danych osobowych.

Na naszych stronach nie publikujemy żadnych Spisów Klientów, nie udostępniamy i tym bardziej nie sprzedajemy ich danych komukolwiek. Każdy nasz Klient samodzielnie i suwerennie decyduje komu, w jakiej formie i które swoje dane udostępnia. W takim samym stopniu dotyczy to wszelkich adresów e-mail i danych osób które nie będąc naszymi Klientami zamawiają prenumeratę naszego biuletynu lub wypełniają jakikolwiek formularz w naszym sklepie.

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki prenumeracie naszego informatora i/lub rejestracji w naszym sklepie, niezapowiedzianych wiadomości. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Informer24.pl (np. zmiany, nowe oferty, promocje) jak i nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.).

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, produktów bądz innych materiałów związanych z Informer24.pl są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy adresy IP komputerów, których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikawane są poprzez adresy URL. Znamy również: czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Informer24.pl nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Informer24.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Informer24.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Takie zbiorcze podsumowania całkowicie nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów nawigacyjnych:
czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji, stan rozwinięcia menu bocznego w serwisie dotyczącym prywatności w Internecie (aby użytkownik mógł zachować stan rozwinięcia menu przy przechodzeniu pomiędzy podstronami serwisu informacyjnego). Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny Informer24.pl) zapisane informacje są usuwane.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

W przypadku chęci usunięcia swoich danych lub sprawdzenia jakie Państwa dane posiadamy prosimy o kontakt pod adresem

piotr.mika@informer24.pl

Przypominamy, że macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)

Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Promocje

Aktualnie brak promocji

Lukas Raty

Raty Żagiel

Reklama